UPIS.Partner

UPIS.Partner je softverski paket, ERP klase, namenjen planiranju i upravljanju svim dobrima u malim i srednjim preduzećima. On je dakle softverska podrška automatizovanom poslovnom informacionom sistemu i prati predmete, sredstva rada, kadrove, finansije, partnere i ostala poslovna dobra kroz njihov životni vek. Namenjen je firmama od 6 do 15 konkurentskih licenci sa mogućnošću proširenja do 24 licence. 

UPIS.Partner je nov proizvod IIBa koji ima identičnu bazu podataka sa UPIS.Netom. Podržan je menijem, u obliku stabla po konceptu radne površine i podešen za više različitih uloga, koji rade slične poslove kao što su nabavka, prodaja, proizvodnja, održavanje, kadrovi, zarade, knjigovostvo... Isporučuje se sa prototipom poslovnog modela, izrađenog od strane sertifikovanih partnera prilagođenog različitim poslovnim oblastima. UPIS.Partner se prilagođava informacionim zahtevima korisnika do nivoa paramtetarskog podešavanja, a ima mogućnost integracije sa aplikacijama za mobilno i WEB poslovanje, upravljanje nestrukturnim dokumentima i alatom poslovne inteligencije. Prodaje ga IIB, a obuku, uvođenje i održavanje rade sertifikovani partneri.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.