Poljoprivreda- kooperacija u poljoprivredi


Poljoprivreda i kooperacija obuhvata poslove višegodišnje kooperacije sa ili bez finansiranja i kreditiranja posla uz mogućnost naturalne razmene sa kooperantom. Omogućena je evidencija parcela sa praćenjem tretmana useva i plodoreda kod kooperanta. Pokriveni su ugovaranje, prijem, otkup, konsignacija, zamena i kontrola kvaliteta poljoprivrednih proizvoda sa obračunom otkupa. Posebno su obrađene specifičnosti za šećernu repu, žitarice,duvan, svinje i stoku, mleko...

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.