Koncept

Šta dobijamo

 • Sistemski pristup upravljanju
 • Automatizaciju procesa
 • Tehnološku disciplinu i komforan rad
 • Ažurnost i tačnost evidencija
 • Smanjenje troškova poslovanja
 • Uštedu vremena
 • Podršku standardima:
 • JUS ISO-9000, JUS A.A4.xxx i JRS33
 • Upravljanje dokumentacijom
Mogućnosti

 • Upravljanje procesima
 • Distribuiran rad
 • Rad sa drugim aplikacijama
 • Podrška više preduzeća
 • Kontinuelan rad
 • Višejezička podrška
 • Rad u Web ambijentu
 • B2B rad preko XML-a
Koncepcija

 • Višeslojna klijent-server arhitektura
 • Rečnik podataka
 • Rad u realnom vremenu
 • Dokument orijentacija
 • Grafički ambijent
Softverska platforma

 • Microsoft Visual FoxPro 7.0/8.0 i ASP.Net
 • Crystal Reports 8.x i 9.0 sa novim Web mogućnostima
 • Sql Server 2000
 • Windows 98/NT 2000/XP/2003
2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.