UPIS.DMS - Integracija UPIS.Net i UPIS.Partner sa Lobo DMS


Sistem za upravljanje dokumentacijom (DMS- Document Management System), predstavlja univerzalni alat za arhiviranje, skladištenje, obradu dokumenata i pretraživanje arhive, uz obezbeđivanje veoma visokog stepena automatizacije, komfora u radu i sigurnosti uskladištene dokumentacije.

Integracija UPIS.Neta i UPIS.Partnera sa LOBO sistemom za upravljanje dokumenatcijom čini da ovi sistemi rade kao jedan. Integracija UPIS.Neta i UPIS.Partnera sa sistemom za upravljanje dokumentacijom omogućava da svi struktuirani dokumenti iz UPIS.Neta i UPIS.Partnera (prijemnice, porudžbenice, otpremnice ...) budu automatski arhivirani u elektronskom obliku. Ostali nestruktuirani dokumenti arhiviraju se direktno iz LOBO DMSa, a potom se kompletna arhiva može pretraživati po unapred definisanim ili ad hoc kriterijumima.

Lobo DMS sistem za upravljanje dokumentima ima mogućnost integracije sa MS Exchange Serverom i MS SharePoint Serverom. Posebno prilagođena verzija Lobo DMSa se isporučuje uz UPIS.DMS, tako da korisnik u osnovnom paketu dobija konkurentne licence umesto imenovanih.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.